MOTIE Elek­tri­ci­teits­cen­trales voor diesel­schepen in de stads­havens


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Bewoners in en om de stadshavens vieze lucht inademen, veroorzaakt door dieselschepen;
  • Drijvende elektriciteitscentrales op gas een schoon alternatief zijn voor de huidige dieseluitstoot;

overwegende dat

  • De LNG Hybrid Barge – een drijvende elektriciteitscentrale – zal worden toegepast voor het tegengaan van onnodig dieselgebruik door cruiseschepen aan de Wilhelminapier;
  • Bewoners op Katendrecht, Heijplaat, aan de Rijn- en Maashaven en in Delfshaven ook recht hebben op schone lucht;

van mening dat

  • Walstroom de meest duurzame energievoorziening is in de haven maar dat nog niet alle schepen hier gebruik van kunnen maken;

verzoekt het college

  • Het Havenbedrijf Rotterdam en investeerders aan te sporen drijvende elektriciteitscentrales beschikbaar te stellen voor het leveren van energie aan dieselschepen in de stadshavens, teneinde onnodig brandstofgebruik tegen te gaan;
  • De Raad te rapporteren over de voortgang hieromtrent;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Herziene motie 'Opt-insysteem ongeadresseerd drukwerk'

Lees verder

MOTIE Afvalscheiding ook binnen eigen organisatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer