Motie: Hengelen is geen sport


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Er in de wateren in eigendom van de gemeente Rotterdam kan worden gehengeld;
  • De gemeente het visrecht in haar wateren per machtiging heeft vergund aan Hengelsportvereniging Groot Rotterdam;

overwegende dat

  • Hengelsport per definitie dierenleed veroorzaakt;
  • Uit wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk bewezen is dat vissen wel degelijk pijn en stress kunnen ervaren;
  • De (water)vogels aan de slootkant ernstige verwondingen kunnen krijgen door achtergelaten hengelsportafval;

verzoekt het college

  • Te stoppen met het vergunnen van het visrecht in de wateren in eigendom van de gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Ecopark Blijdorp

Lees verder

Motie: Keurmerk diervriendelijke kinderboerderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer