Motie: Ecopark Blijdorp


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

overwegende dat

  • Dierentuinen in hun huidige vorm niet meer van onze tijd zijn;

voorts overwegende dat

  • Deskundigen wijzen op het verslechterende welzijn van gevangen dieren, waarbij tachtig procent van de carnivoren stereotiep gedrag vertoont;
  • Voor het behoud van soorten het beschermen van leefgebieden cruciaal is;
  • Fokprogramma’s in dierentuinen niet succesvol zijn, wat leidt tot jaarlijks euthanaseren van gezonde dieren;
  • Er hierdoor ook achter de schermen dieren een erbarmelijk leven leiden;

verzoekt het college

  • Met Diergaarde Blijdorp een convenant af te sluiten waarin afspraken gemaakt worden over de hervorming van dierentuin Blijdorp naar Ecopark Blijdorp;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Doe mee met de mondiale beweging voor minder dode dieren op ons bord

Lees verder

Motie: Hengelen is geen sport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer