Motie: Keurmerk dier­vrien­de­lijke kinder­boer­de­rijen


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Stichting Natuurstad de acht kinderboerderijen in de stad uitbaat en daarbij beschikt over het Keurmerk Kinderboerderijen van de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (VSKBN);
  • Deze stichting van de gemeente jaarlijks een subsidie van ruim tien miljoen euro ontvangt, waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden;

voorts constaterende dat

  • Het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen van Comité Dierennoodhulp, dat voorop stelt dat dieren op kinderboerderijen onder meer: alle ruimte hebben om natuurlijk gedrag te vertonen, niet worden geslacht bij ouderdom, niet verplicht/plichtmatig jongen hoeven te krijgen, niet verplicht/plichtmatig hoeven mee te doen met knuffeluurtjes, of zich kunnen terugtrekken uit de publieksruimten als ze daar behoefte aan hebben;

overwegende dat

  • Het huidige keurmerk van Stichting Natuurstad niet voldoet om de dieren weer het beest te kunnen laten uithangen;
  • Het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen daarentegen alles in zich heeft om het recht en welzijn van dieren te waarborgen;

verzoekt het college

  • Het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen te verbinden aan de subsidie die zij jaarlijks uitkeert aan Stichting Natuurstad Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Hengelen is geen sport

Lees verder

Motie: Men zit aan de taks, breng terug de Minimax

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer