Motie: Help de corpo­raties van de vennoot­schaps­be­lasting af


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Rotterdamse Woonvisie,

constaterende dat

  • Woningcorporaties vennootschapsbelasting afdragen over de inkomsten uit verhuur van DAEB-voorraad;

overwegende dat

  • Afdracht van vennootschapsbelasting door woningcorporaties de bouw van betaalbare sociale huurwoningen bemoeilijkt;

verzoekt het college

  • Het Rijk op te roepen vennootschapsbelasting voor woningcorporaties over de inkomsten uit verhuur van DAEB-wooneenheden zo snel mogelijk af te schaffen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Een sociale stad is in evenwicht

Lees verder

Motie: Onafhankelijke huurdersondersteuning in het Sociaal Statuut

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer