MOTIE 'Ballen' voor kunst in de buiten­ruimte


7 juli 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat

  • Er definitief geen kunstwerk komt voor het Centraal Station;
  • Er geld gereserveerd was om het beoogde kunstwerk ('Kissing Earth') te bekostigen;

overwegende dat

  • Een kunstwerk op het stationsplein in potentie een waardevolle toevoeging zou zijn geweest aan de kunst in de buitenruimte;

verzoekt het college

  • De geoormerkte middelen voor het kunstwerk op het stationsplein toe te voegen aan de bestaande budgetten voor onderhoud en/of uitbreiding van kunst in de buitenruimte van Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Evenementenfonds voor stadspromotie met kunst en cultuur

Lees verder

MOTIE Hak de bloemkoolwijk in stukjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer