MOTIE 'Ballen' voor kunst in de buiten­ruimte


7 juli 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat

  • Er definitief geen kunstwerk komt voor het Centraal Station;
  • Er geld gereserveerd was om het beoogde kunstwerk ('Kissing Earth') te bekostigen;

overwegende dat

  • Een kunstwerk op het stationsplein in potentie een waardevolle toevoeging zou zijn geweest aan de kunst in de buitenruimte;

verzoekt het college

  • De geoormerkte middelen voor het kunstwerk op het stationsplein toe te voegen aan de bestaande budgetten voor onderhoud en/of uitbreiding van kunst in de buitenruimte van Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer