Motie: Conver­teren naar eeuwig­du­rende erfpacht


15 februari 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 februari 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de beleidsnota ‘Rotterdams grondbeleid’,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam erfpachters van woningen met een tijdelijk erfpachtcontract de mogelijkheid biedt hun recht te converteren naar eeuwigdurende erfpacht of vol eigendom.;

overwegende dat

  • De gemeente met erfpacht beter kan sturen op ruimtelijke ontwikkelingen en instandhouding van gewenste functies dan bij vervreemding van het eigendom;
  • Erfpacht tevens een belangrijk instrument is om oneigenlijk gebruik van de woning of ondermijning tegen te gaan, als aanvulling op het strafrecht;

verzoekt het college

  • In principe te kiezen voor conversie naar eeuwigdurende erfpacht als eigenaren van woningen zich wenden tot de gemeente met een verzoek tot het afkopen van een tijdelijk erfpachtcontract;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Erfpacht voor middenhuur

Lees verder

Motie: Green Friday

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer