MOTIE Echt gras


9 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam momenteel een aanbesteding heeft lopen voor kunstgrasvelden;

overwegende dat

  • Kunstgras zelf niet natuurlijk is en voorts in bijna alle gevallen wordt opgevuld met niet-natuurlijke materialen die door afwatering of verwaaiing in de vrije natuur kunnen komen, wat schadelijk is voor de lokale flora en fauna;

verzoekt het college

  • De huidige aanbesteding voor nieuwe kunstgrasvelden stop te zetten en in de toekomst niet meer te kiezen voor kunstgras;
  • Een nieuwe aanbesteding te starten voor de aanleg van sportvelden met ├ęcht gras;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer