Motie: Een bakje voor een prakje


23 maart 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 maart 2023, ter bespreking van de voortgangsrapportage van de voortgangsrapportage uitvoering Rotterdams preventieakkoord ‘Gezond010’,

constaterende dat

 • Er in zorginstellingen vers bereid voedsel weggegooid wordt, omdat het aanbod groter is dan de afname. Dit zonde is van vers verantwoord voedsel. We te maken hebben in Rotterdam met Rotterdammers met een laag SES score, Rotterdammers die een gevoel van eenzaamheid ervaren, studenten hebben die eindjes aan elkaar moeten knopen en andere groepen Rotterdammers die niet vanzelfsprekend de toegang hebben tot gezond voedsel;

van mening dat

 • Het zonde is dat vers bereid voedsel weggegooid wordt vanuit financieel oogpunt;
 • Zorginstellingen en hun onderaannemers een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben;
 • Voedsel wat al vers bereid is en gewoon gegeten kan worden doorgegeven kan worden, tegen een kleine vergoeding, aan hen die hier behoefte aan hebben;
 • Dit kan zijn middels in de wijk zoals de zorginstellingen zelf, Huizen van de Wijk of iets dergelijks;
 • Het ook bevorderend kan zijn dit in groepen te organiseren, bijvoorbeeld in groepsruimtes van zorginstellingen;
 • Dit past binnen de ambitie van het beleid ‘Gezond 010’, maatregelen ter preventie van armoede en zorgkosten;
 • Dit voedselverspilling tegengaat;

verzoekt het college

 • Te onderzoeken of we een maatschappelijk circulair voedselsysteem op kunnen zetten;
 • Te onderzoeken wat de effecten zijn op de verschillende domeinen: zorg, armoede, welzijn enz.;
 • De raad hierover te rapporteren middels de voortgangsrapportage ‘Gezond 010’;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen