MOTIE Geen ambte­lijke onder­steuning World Expo 2025


7 juli 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam blijft vasthouden aan de wens in 2025 de World Expo te organiseren;

overwegende dat

  • Het Rijk duidelijk is geweest in haar oordeel dat de risico's met betrekking tot het gastheerschap van Nederland voor de World Expo 2025 te groot zijn en dat Nederland zich dus niet kandidaat zal stellen;

verzoekt het college

  • Geen ambtelijke ondersteuning te bieden aan de Stichting World Expo Rotterdam 2025;
  • Geen ambtelijke ondersteuning te bieden aan eventuele uitwerking, realisatie of reclame van/voor/over de World Expo 2025;
  • Geen ambtelijke ondersteuning te bieden aan het verder uitwerken van een eventueel (nieuw) bidbook voor de World Expo 2025;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Geen extra middelen ter beschikking stellen voor congreswerving

Lees verder

MOTIE Evenementenfonds voor stadspromotie met kunst en cultuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer