MOTIE Evene­men­ten­fonds voor stads­pro­motie met kunst en cultuur


7 juli 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat

  • Het Evenementenfonds in de jaren 2016 tot en met 2020 jaarlijks met met €110.000 wordt opgehoogd;

overwegende dat

  • Kunst en cultuur belangrijke trekkers zijn van bezoekers naar de stad;

verzoekt het college

  • De jaarlijkse structurele ophoging van het Evenementenfonds te gebruiken voor stadspromotie met kunst en cultuur, waarbij de museale collectie van de gemeente een belangrijke rol spelen;
  • In overleg te treden met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en diverse musea in de stad om stadspromotie met kunst en cultuur te vormgeven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer