MOTIE Evene­men­ten­fonds voor stads­pro­motie met kunst en cultuur


7 juli 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat

  • Het Evenementenfonds in de jaren 2016 tot en met 2020 jaarlijks met met €110.000 wordt opgehoogd;

overwegende dat

  • Kunst en cultuur belangrijke trekkers zijn van bezoekers naar de stad;

verzoekt het college

  • De jaarlijkse structurele ophoging van het Evenementenfonds te gebruiken voor stadspromotie met kunst en cultuur, waarbij de museale collectie van de gemeente een belangrijke rol spelen;
  • In overleg te treden met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en diverse musea in de stad om stadspromotie met kunst en cultuur te vormgeven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Geen ambtelijke ondersteuning World Expo 2025

Lees verder

MOTIE 'Ballen' voor kunst in de buitenruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer