Amen­dement Geen extra middelen ter beschikking stellen voor congres­werving


7 juli 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2016,

besluit:

1. De lasten van het product Economische Zaken voor de jaren 2016 tot en met 2020 jaarlijks met €110.000 te verlagen.

2. De baten van het product Cultuur voor de jaren 2016 tot en met 2020 jaarlijks met €110.000 te verhogen.


Jeroen van der Lee

Partij voor de Dieren

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Het college doet aan congreswerving en is voornemens het Evenementenfonds in de jaren 2016 tot en met 2020 jaarlijks met €110.000 op te hogen. De ophoging komt ten goede aan Rotterdam Partners. Wij vinden dat de begunstigde al genoeg subsidie krijgt van de gemeente Rotterdam. Eventuele congreswerving kan gemakkelijk met deze subsidie worden bekostigd. De jaarlijkse ophoging van het Evenementenfonds willen wij aanwenden om het product Cultuur mee te versterken; zie hiervoor de bijgaande motie.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Geen middelen naar uitwerking bidbook World Expo 2025

Lees verder

MOTIE Geen ambtelijke ondersteuning World Expo 2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer