MOTIE Duur­zaam­heids­ma­rinier


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Er bij Rotterdammers vaak vragen bestaan over de mogelijkheden om de wijk of het eigen huis te verduurzamen;

overwegende dat

  • Het Programma Duurzaam inspeelt op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners om te verduurzamen, waarbij een faciliterende rol van de gemeente een kernvoorwaarde is;

verzoekt het college

  • De functie van duurzaamheidsmarinier in het leven te roepen en deze onder te brengen bij Informatiepunt Duurzaam Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Nida

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Gasbranders en vuurhaarden op terrassen in precariobelasting

Lees verder

MOTIE Banden tussen gemeente en fossiele industrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer