MOTIE Duur­zaam­heids­ma­rinier


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Er bij Rotterdammers vaak vragen bestaan over de mogelijkheden om de wijk of het eigen huis te verduurzamen;

overwegende dat

  • Het Programma Duurzaam inspeelt op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners om te verduurzamen, waarbij een faciliterende rol van de gemeente een kernvoorwaarde is;

verzoekt het college

  • De functie van duurzaamheidsmarinier in het leven te roepen en deze onder te brengen bij Informatiepunt Duurzaam Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Nida

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer