Motie: Einde aan fossiele reclame in het openbaar vervoer


9 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Begroting 2022,

constaterende dat

  • De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) contracten afsluit met partijen die de ruimten voor reclame-uitingen in het openbaar vervoer exploiteren, bijvoorbeeld in bus- en tramhokjes en op metrostations;
  • Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Den Haag de MRDH heeft toegezegd bij de eerstvolgende contractafsluiting fossiele reclame, hieronder te verstaan het aanprijzen van goederen of diensten zoals auto’s met verbrandingsmotor of vliegvakanties, in die gemeente te verbieden;

overwegende dat

  • De klimaatcrisis wordt veroorzaakt door CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door auto’s met verbrandingsmotor of vliegvakanties;
  • Consumentengedrag voor een deel wordt beïnvloed door het aanprijzen van goederen of diensten door exploitanten van reclame-uitingen;

verzoekt het college

  • De MRDH te verzoeken bij een eerstvolgende contractafsluiting met een partij die ruimten voor reclame-uitingen in het openbaar vervoer wil exploiteren, fossiele reclame als specifieke uiting te verbieden;
  • In dit verzoek fossiele reclame te beschouwen als uitingen waarin goederen of diensten worden aangeprezen die direct verantwoordelijk zijn voor CO2-uitstoot, zoals auto’s met een verbrandingsmotor of vliegvakanties;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: De platanen blijven

Lees verder

Motie: Energiearmoede tegengaan met het AOW-tegoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer