MOTIE Afval­scheiding ook binnen eigen orga­ni­satie


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Momenteel alleen papier wordt gescheiden binnen de gemeentelijke organisatie, plastic en glas verdwijnt in het restafval;

overwegende dat

  • De gemeente inwoners aanmoedigt om zoveel mogelijk aan afvalscheiding te doen;
  • Goed voorbeeld goed doet volgen;

verzoekt het college

  • Het scheiden van glas en plastic ook toe te passen binnen de eigen organisatie, waarbij dit afval separaat wordt opgehaald uit de kantoren en vertrekken waar ambtenaren zich begeven en/of op korte loopafstand een recyclingcontainer te plaatsen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Nida, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Elektriciteitscentrales voor dieselschepen in de stadshavens

Lees verder

AMENDEMENT Schrap wijzigingsbevoegdheid ontwikkelingslocatie Rottebandreef

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer