MOTIE Afval­scheiding ook binnen eigen orga­ni­satie


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Momenteel alleen papier wordt gescheiden binnen de gemeentelijke organisatie, plastic en glas verdwijnt in het restafval;

overwegende dat

  • De gemeente inwoners aanmoedigt om zoveel mogelijk aan afvalscheiding te doen;
  • Goed voorbeeld goed doet volgen;

verzoekt het college

  • Het scheiden van glas en plastic ook toe te passen binnen de eigen organisatie, waarbij dit afval separaat wordt opgehaald uit de kantoren en vertrekken waar ambtenaren zich begeven en/of op korte loopafstand een recyclingcontainer te plaatsen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Nida, GroenLinks

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer