Motie: De platanen blijven


9 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Begroting 2022,

constaterende dat

  • Het college zeven platanen aan het Delftseplein wil laten kappen om de komst van een woontoren (Tree House) mogelijk te maken;

overwegende dat

  • De zeven platanen monumentale waarde hebben;
  • Oude bomen ontzettend veel biodiversiteitswaarde met zich meebrengen, waar de stad veel waarde aan kan onttrekken;

overwegende dat

  • Er nog alle tijd is te zoeken naar een passende nieuwe plek voor de zeven platanen, desnoods tijdelijk met tussenkomst van plaatsing in het bomendepot;
  • Kosten van de verplaatsing eventueel kunnen worden verdisconteerd in de grondexploitatie met de ontwikkelaar van Tree House, indien deze een bezwaar vormen voor het college;

verzoekt het college

  • Geen omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van de zeven platanen;


Status

Verworpen

Voor

Tegen