Motie: Een stads­cu­rator die het verhaal van de stad vertelt


24 mei 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 24 mei 2018, ter bespreking van 'Schatten van Rotterdam, visie collectie Rotterdam’,

constaterende dat

  • De museale collectie van de gemeente Rotterdam is ondergebracht bij vier instellingen in de stad;
  • Een groot deel van deze collectie voor het publiek niet zichtbaar is;

voorts constaterende dat

  • Het verhaal van de stad iets zegt over de geschiedenis van de stad, diversiteit en de identiteit van haar inwoners;
  • Het college het verhaal van de stad wil vertellen door op een innovatieve en creatieve manier de collectie zoveel mogelijk zichtbaar te maken;

overwegende dat

  • Een stadscurator een goed beeld heeft van de collectie en deze gebruikt om het verhaal van de stad uit te dragen;
  • Een stadscurator de materiële en immateriële waarden van de collectie met elkaar weet te verbinden waardoor Rotterdammers met diverse culturele achtergronden zich in het verhaal van de stad weten te herkennen;

verzoekt het college

  • De functie van stadscurator in het leven te roepen die delen van de gemeentelijke collectie mag programmeren om het verhaal van de stad uit te dragen, autonoom van de vier instellingen die thans de collectie beheren;
  • In de eerstvolgende herijking van de meerjarenbegroting voor kunst en cultuur ruimte te scheppen voor de totstandkoming en inrichting van deze functie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Een thuis voor gezelschapsdieren in De Evenaar

Lees verder

Motie: Ambtelijke ondersteuning college blijft gelijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer