Motie: Een nieuwe metro­tunnel tussen Kralingen en IJssel­monde


4 juli 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 4 en 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2023,

constaterende dat

  • Het college voorstelt €50 miljoen te reserveren voor een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en IJsselmonde;
  • De voorkeursvariant van het college een (auto)brug is waarvoor een gedeelte van natuurpolder De Esch moet worden afgegraven;

overwegende dat

  • Een metrotunnel, als onderdeel van een nieuwe ondergrondse metrolijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, getuigt van een langetermijnversie over bereikbaarheid van de stad op een duurzame manier;
  • Met deze metrotunnel de schitterende natuur in De Esch behouden kan blijven en verkeersoverlast voor de inwoners van deze wijk uitblijft;

verzoekt het college

  • De reservering van €50 miljoen aan te wenden voor een nieuwe metrotunnel tussen Kralingen en IJsselmonde;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Proceskostenfonds bij nieuw meldpunt voor huurders

Lees verder

Motie: Sturen op Kaderrichtlijn Water

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer