Motie: Een kind is niet te koop


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • 98% van de marketing gericht is op kinderen;

overwegende dat

  • Kinderen en jongeren het recht hebben op een gezonde leef-en voedselomgeving;
  • Het dus onwenselijk is dat kinderen ingezet worden ter promotie van ongezonde voedingsmiddelen met teveel suiker, vet en zout;
  • Dat kindermarketing ingezet wordt op scholen, sport-/ en recreatieaccomodaties en reclamemogelijkheden op en rond gebieden waar kinderen verleid worden tot het consumeren van de aangeprezen artikelen;

voorts overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam deze kindermarketing aan banden kan leggen;

verzoekt het college

  • Een algeheel verbod van kindermarketing op scholen, sport-en recreatieaccomodaties of gebieden waar activiteiten plaatsvinden gericht op de jeugd;
  • Kindermarketing uit te sluiten in de eerstvolgende verlening van elk van de huidige vier concessies voor het maken van reclame in de openbare ruimte;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen