Motie: Een impuls aan vrije plak­plaatsen


7 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van zwerfafval na verkiezingen,

constaterende dat

  • Vrije plakplaatsen kunnen worden gebruikt door ideële organisaties die een bepaalde boodschap onder de aandacht van het algemeen publiek willen brengen;
  • In Rotterdam zestien vrije plakplaatsen zijn, in zes van de veertien gebieden;

overwegende dat

  • De hoeveelheid vrije plakplaatsen voor Rotterdammers als zeer mager te duiden valt, afgezet tegen de 92 vrije plakplaatsen in de gemeente Amsterdam en bovendien met een slechte spreiding over de stad;
  • Het college in antwoord op raadsvragen uit 2012 heeft opgevoerd dat er eigenlijk een vrije plakplaats per zesduizend inwoners dient te zijn, steunend op jurisprudentie en de positie die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inneemt;

voorts overwegende dat

  • Vrije plakplaatsen een goed alternatief zijn voor het gebruik van (plastic) sandwichborden door politieke partijen in verkiezingstijd, omdat het nog wel leidt tot betere informatievoorziening van de burger maar dan zonder nadelige gevolgen voor het milieu en de buitenruimte;
  • Het college in haar eigen beleidsregels over reclame maken door politieke partijen in verkiezingstijd rept over de aanwezigheid van vrije plakplaatsen in elk gebied van de stad, hetgeen doet vermoeden dat het college het nut van de plakplaatsen in de verkiezingscampagnes van politieke partijen erkent;

verzoekt het college

  • Een impuls te geven aan de hoeveelheid vrije plakplaatsen in de stad, door het aantal flink op te schroeven;
  • Te waarborgen dat de plakplaatsen goed zijn verspreid, conform inwoneraantal per gebied;
  • Tevens te waarborgen dat er voldoende plakmogelijkheid is per locatie, door de bestaande plakzuilen (‘peperbussen’) in gebied Feijenoord als uitgangspunt te nemen in het nieuwe plakplaatsenbeleid;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Eerlijke voorlichting voor bewoners Waterside III

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer