Motie: Be a BAS: Bewust Alco­hol­vrije Sporter


23 maart 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 maart 2023, ter bespreking van de voortgangsrapportage van de voortgangsrapportage uitvoering Rotterdams preventieakkoord ‘Gezond010’,

constaterende dat

  • In de voortgangsrapportage op geen enkele manier gerapporteerd wordt hoe men overdadig alcoholgebruik wil tegengaan, terwijl dit wel een van de uitgangspunten is van City Deal;

van mening dat

  • Het belangrijk is om ook actief in te zetten op preventief overmatig alcoholgebruik;
  • Het een contradictie is dat we sporten stimuleren en daarnaast alcoholgebruik promoten in sportkantines door vergunningen af te geven aan sportverenigingen;
  • Het een bewustwording van gedrag is;
  • Alcoholgebruik an sich niet per definitie verkeerd is, echter in de setting van een sportkantine wel;

verzoekt het college

  • Een preventiecampagne te ontwikkelen: Be a BAS: Bewust Alcoholvrije Sporter;
  • Deze uit te rollen in januari 2024;
  • De ambitie uit te spreken dat eind 2025 alle sportkantines alcoholvrij zijn, door middel van geen vergunningen meer hiervoor te verstrekken en hierover de raad te rapporteren in de voortgangsrapportage ‘Gezond 010’;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen