Motie: Doe mee met de mondiale beweging voor minder dode dieren op ons bord


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Consumeren van dieren als menselijk voedsel in grote hoeveelheden slecht is voor het milieu, menselijke gezondheid en dierenwelzijn;
  • Er jaarlijks verschillende campagnes zoals Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel, Eet geen dieren dag worden georganiseerd, met als doel om de menselijke consumptie van dieren als voedsel te reduceren;

overwegende dat

  • Meerdere gemeentes zich al hebben aangesloten bij dit soort initiatieven door op deze speciale dagen binnen de bedrijfskantines en catering geen dieren en dierlijke producten te serveren, zodat de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering afneemt en het bewustzijn onder medewerkers over alle voordelen van een plantaardig dieet worden vergroot;

verzoekt het college

  • Per jaargang 2025 parallel met de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel en/of Eet Geen dieren dag een soortgelijk initiatief te organiseren in de bedrijfskantines en catering van de gemeente;
  • Bij de gekozen campagne dagen een actieve bijdrage te leveren voor de promotie hiervan via eigen communicatiekanalen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Behoud goede waterkwaliteit met de meerkoetpaal

Lees verder

Motie: Ecopark Blijdorp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer