Motie: Behoud goede water­kwa­liteit met de meer­koetpaal


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Meerkoeten regelmatig een nest bouwen op een fontein in wateren in eigendom van de gemeente;
  • Broedende vogels niet gestoord of verstoord mogen worden;

voorts constaterende dat

  • Doorstroming van het water en water ‘in beweging’ door middel van een fontein belangrijk is voor behoud van de waterkwaliteit;

overwegende dat

  • De botsende belangen tussen enerzijds het recht van voortplanting van de meerkoet en anderzijds de meerkoetpaal kan worden ondervangen door plaatsing van een meerkoetpaal naast een fontein;

verzoekt het college

  • Meerkoetpalen te plaatsen naast de fonteinen in wateren in eigendom van de gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Alle dieren blij, maak Rotterdam proefdiervrij

Lees verder

Motie: Doe mee met de mondiale beweging voor minder dode dieren op ons bord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer