Motie: Compenseer het groen van de Parkhaven


30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van 'Ruimtelijk en programmatisch toetsingskader unsolicited proposal Parkhaven',

constaterende dat

  • De bouwplannen aan de Parkhaven leiden tot een verlies van 4,5 hectare aan groen;
  • Het college heeft gesteld dat deze locatie altijd al was gereserveerd voor bouwactiviteiten;
  • Het huidige collegebeleid (vervat in 'Rotterdam gaat voor groen') stelt dat het verdwijnen van 'tijdelijk groen' op locaties gereserveerd voor bouwactiviteiten niet hoeft te worden gecompenseerd;

overwegende dat

  • De beoogde bouwlocatie aan de Parkhaven de enkelbestemming 'groen' heeft in het vigerende bestemmingsplan Scheepvaartkwartier en er dus onmogelijk sprake kan zijn van 'tijdelijk groen';

verzoekt het college

  • Bij eventuele bebouwing van de locatie aan de Parkhaven het groen (4,5 hectare) te compenseren;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen