Motie: Compen­satie van openbaar groen in Carnisse


24 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 24 februari 2022, ter bespreking van het debat over vaststelling van het Startbesluit Carnisse Eiland,

constaterende dat

  • Met de plannen voor Carnisse Eiland openbaar groen verloren gaat;

overwegende dat

  • De afname van openbaar groen haaks staat op de doelstelling van het college om groene buitenruimte toegankelijk voor iedereen toe te voegen aan de stad;
  • Openbaar groen een significant algemeen belang dient en alle Rotterdammers bedient, terwijl private groene buitenruimte vooral in het belang is van eigenaren;

voorts overwegende dat

  • Carnisse een versteende wijk is;

verzoekt het college

  • Volledige compensatie van de afname van openbaar groen als gevolg van de plannen voor Carnisse Eiland te compenseren;
  • Deze compensatie van openbaar groen tot uitvoering te brengen in de wijk Carnisse;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen