Motie: Beter benutten, behoud kleine woningen


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Rotterdamse Woonvisie,

constaterende dat

  • De gemeenteraad op voorstel van het college regelmatig besluit voorkeursrecht te vestigen op woningen in aangewezen gebieden, met als doel het samenvoegen van verworven woningen tot grotere woningen;
  • Met het samenvoegen en vergroten van woningen het aantal wooneenheden afneemt;

overwegende dat

  • Het beter benutten van bestaande woonruimte niet gebaat is bij vestiging van het voorkeursrecht op kleine woningen, met als doel ze te vergroten;

verzoekt het college

  • Te stoppen met voorlopige vestiging van het voorkeursrecht op woningen in specifieke gebieden, met als doel ze samen te voegen en te vergroten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Integriteitsmeldpunt voor raadsleden

Lees verder

Motie: Een sociale stad is in evenwicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer