Motie: Alle dieren blij, maak Rotterdam proef­diervrij


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Rotterdam nog locaties heeft waar men dierproeven uitvoert, zoals het EMC;
  • Muizen, ratten, cavia’s, Mongoolse gerbils, Syrische goudhamsters, fretten, Java-apen, varkens, huishoenders, Zebravissen en niet gespecificeerde knaagdieren/ carnivoren/vogels hiervoor onder andere gebruikt worden;
  • Deze dieren geen enkele 100% overeenkomst heeft met de mens maar wel voor (medische) wetenschap wordt ingezet;

overwegende dat

  • Brits onderzoek tot de conclusie kwam dat ca. 90% van alle medische dierproefonderzoek nutteloos is;
  • De Centrale Commissie Dierproeven en het Nationaal comité advies dierproevenbeleid vraagtekens stellen over de vertaalbaarheid van dierproeven naar de mens;
  • Proeven zonder dieren vaak betere resultaten geeft;
  • Jaarlijks meer dan een miljoen proefdieren gefokt en uiteindelijk gedood worden. Hiervan maar ongeveer de helft gebruikt wordt voor experimenten. De overige dieren worden op ‘voorraad’ gehouden en later gedood, omdat ze niet meer nodig zijn;
  • Inzetten op proefdiervrije technieken de toekomst heeft;

verzoekt het college

  • Om met het EMC en andere organisaties die binnen Rotterdam-Rijnmond dierproeven uitvoeren in gesprek te gaan om van Rotterdam een proefdiervrije stad te maken en de uitkomsten van deze gesprekken terug te koppelen aan de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement: Particulier sociaal niet meetellen

Lees verder

Motie: Behoud goede waterkwaliteit met de meerkoetpaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer