Motie: 0% By The Way


23 maart 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 maart 2023, ter bespreking van de voortgangsrapportage van de voortgangsrapportage uitvoering Rotterdams preventieakkoord ‘Gezond010’,

constaterende dat

  • Er in Rotterdam onder de noemer ‘(ham)burgeroorlog’ discussie gevoerd wordt over de wenselijkheid van de groei van het aanbod fastfood in de stad. …”Geconcludeerd kan worden dat de Rotterdamse voedselomgeving sterk aan verandering onderhevig is. Het totale aanbod is met ruim 400 vestigingen met een kwart gestegen, het aantal fastfoodlocaties nam met 37% toe en het aantal vers-aanbieders nam in dezelfde periode met 38% af (bron: Het rapport Gemeentelijk instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving, link in link CityDeal/voortgangsrapportage ‘ Gezond 010’);

van mening dat

  • De voedselomgeving van Rotterdam nu in een scheve verhouding staat;
  • Het aanbod vers-aanbieder niet in verhouding staat tot het aantal fastfoodlocaties;
  • Groente en fruit goedkoper moeten zijn dan ongezonde keuzes;
  • Dit past bij de ambitie die het college heeft m.b.t. het preventieakkoord ‘Gezond 010’;

verzoekt het college

  • Een lobby te voeren bij het Rijk om de afschaffing van de btw op het groente en fruit te vereenvoudigen en te versnellen;
  • Hierover de raad te rapporten middels de voortgangsrapportage ‘Gezond 010‘;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Voorkeursvariant bewoners nader onderzoeken

Lees verder

Motie: Be a BAS: Bewust Alcoholvrije Sporter

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer