Motie: Bakens in de verte, hoeders van de stad


28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Erfgoedverordening Rotterdam 2020,

constaterende dat

  • De Kuip sinds 1991 een gemeentelijk monument is;
  • Er momenteel plannen bestaan om De Kuip van de huidige bestemming als voetbalstadion te transformeren tot bestemming voor wonen, horeca en maatschappelijke voorzieningen, waardoor veel monumentale en beeldbepalende objecten worden gesloopt;

overwegende dat

  • De lichtmasten van De Kuip voor het eerst in 1957 in gebruik zijn genomen op basis van het ontwerp van architectenduo Van den Broek en Bakema;
  • Uit een onderzoek in opdracht van Stadsontwikkeling uit 2012 het volgende blijkt: “Beeldbepalend onderdeel van het Stadion Feyenoord zijn de lichtmasten die op de vier hoeken van het stadion zijn geplaatst. (…) Het vakwerk van de masten vormt een harmonisch geheel met de fijnmazige staalconstructie van de spanten, liggers en trappenhuizen die zo kenmerkend zijn voor het Stadion Feyenoord.”;

voorts overwegende dat

  • Veel inwoners van onze stad de lichtmasten beschouwen als symbolen van het naoorlogs Rotterdam;
  • De skyline van Rotterdam niks voorstelt zonder de lichtmasten van De Kuip;

verzoekt het college

  • Alles op alles te zetten om de lichtmasten De Kuip te behouden voor de stad, ongeacht de uitkomst van de plannen omtrent een nieuw onderkomen voor voetbalclub Feyenoord;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement: Wensen en bedenkingen bij vervallen gemeentelijk monument

Lees verder

Motie: Architectuurgebonden kunst kan ook monumentaal zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer