MOTIE Onderzoek plan­matige inpassing wind­turbine in nieuwbouw


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Toepassingen voor windenergie steeds vaker op een slimme manier kunnen worden ingepast in nieuwbouw;
  • Kosten voor het inpassen van windturbines in bestaande bouw exponentieel toenemen;

overwegende dat

  • In Programma Duurzaam 2015-2018 staat dat voor iedere gebiedsontwikkeling er standaard kaders en doelstellingen komen voor duurzaamheid;
  • Kleinschalige energieopwekking – zoals windturbines in nieuwbouw – duurzaamheid dichter bij de Rotterdammer brengt;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken of het planmatig inpassen van windturbines in nieuwbouw haalbaar is en de onderzoeksresultaten te delen met de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Alleen echte vrijwilligheid

Lees verder

MOTIE Neem cruiseschepen aan de Wilhelminapier op sleeptouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer