MOTIE Onderzoek plan­matige inpassing wind­turbine in nieuwbouw


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Toepassingen voor windenergie steeds vaker op een slimme manier kunnen worden ingepast in nieuwbouw;
  • Kosten voor het inpassen van windturbines in bestaande bouw exponentieel toenemen;

overwegende dat

  • In Programma Duurzaam 2015-2018 staat dat voor iedere gebiedsontwikkeling er standaard kaders en doelstellingen komen voor duurzaamheid;
  • Kleinschalige energieopwekking – zoals windturbines in nieuwbouw – duurzaamheid dichter bij de Rotterdammer brengt;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken of het planmatig inpassen van windturbines in nieuwbouw haalbaar is en de onderzoeksresultaten te delen met de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer