AMEN­DEMENT Schrap wijzi­gings­be­voegdheid ontwik­ke­lingslo­catie Rotte­bandreef


12 mei 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 mei 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Molenlaankwartier en Lage Limiet',

besluit:

Zienswijze 6.2 gegrond te verklaren, niet conform de Nota van Beantwoording

Het bestemmingsplan wordt als volgt gewijzigd:

A. Op de verbeelding 'wetgevingszone – wijzigingsgebied 3' te schrappen:

B. Artikel 47 in de Regels te schrappen.

___________________________________________________________________________________

Toelichting:

Met het schrappen van de wijzigingsbevoegdheid aan de Rottebandreef blijft de beoogde ontwikkelingslocatie groen.


Status

Voor

PvdD, SP

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Afvalscheiding ook binnen eigen organisatie

Lees verder

MOTIE Groen asfalt voor nieuwe fietspaden en -stroken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer