AMEN­DEMENT Schrap wijzi­gings­be­voegdheid ontwik­ke­lingslo­catie Rotte­bandreef


12 mei 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 mei 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Molenlaankwartier en Lage Limiet',

besluit:

Zienswijze 6.2 gegrond te verklaren, niet conform de Nota van Beantwoording

Het bestemmingsplan wordt als volgt gewijzigd:

A. Op de verbeelding 'wetgevingszone – wijzigingsgebied 3' te schrappen:

B. Artikel 47 in de Regels te schrappen.

___________________________________________________________________________________

Toelichting:

Met het schrappen van de wijzigingsbevoegdheid aan de Rottebandreef blijft de beoogde ontwikkelingslocatie groen.


Status

Voor

PvdD, SP

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer