Motie: Aandeel zonder publiek belang


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van de negende voortgangsrapportage van het project Feyenoord City,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam aandeelhouder is van de onderneming Stadion Feijenoord N.V., exploitant van Stadion Feijenoord;
  • Er geen nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas komt;

overwegende dat

  • De gemeente haar lening van ongeveer €7,9 miljoen aan Stadion Feijenoord N.V. heeft omgezet in een aandeel, om zo beter te kunnen sturen op een vermeend publieke belang te komen tot een nieuw stadion aan de oevers van de Nieuwe Maas;
  • De deelneming nodig was om uiteindelijk een investering van €40 miljoen euro onder te brengen in de onderneming, hetgeen niet meer gaat gebeuren;
  • Er geen vermeend publiek belang meer is gemoeid met continuering van deze deelneming;

verzoekt het college

  • De deelneming in Stadion Feijenoord N.V. zo spoedig mogelijk te beëindigen;
  • Daartoe bij de Voorjaarsnota van dit jaar met een voorstel te komen hoe beëindiging tot stand zal komen, waarbij ook de financiële consequenties van de beëindiging in kaart worden gebracht;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Taal voor allemaal

Lees verder

Motie: Maak verbod plastic tasjes markt mogelijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer