Medische kosten gezel­schaps­dieren in de bijzondere bijstand


5 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van Herziening individuele bijzondere bijstand,

constaterende dat

  • Er in Rotterdam mensen zijn met een bijstandsuitkering die het financieel krap hebben en in het bezit zijn van gezelschapsdieren;

overwegende dat

  • In Rotterdam geen publieke of private instelling bestaat die gratis geneeskundige zorg biedt aan gezelschapsdieren van inwoners die aanspraak maken op de bijzondere bijstand;
  • Het noodgedwongen afstand doen van zieke gezelschapsdieren niet in het belang is van kwetsbare inwoners in de bijzondere bijstand, niet bijdraagt aan dierenwelzijn en de kosten verhoogt van geregelde dierenopvang door Dierenbescherming Rijnmond;

voorts overwegende dat

  • Het onderbrengen van medische kosten voor gezelschapsdieren realistisch, rechtvaardig en wettelijk mogelijk is, en voldoet aan het uitgangspunt van maatwerk;

verzoekt het college

  • De medische kosten voor gezelschapsdieren te verankeren in de Herziening individuele bijzondere bijstand, in samenwerking met de voorziening van ‘Minimax dierendokter’ van Dierenbescherming Rijnmond;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer