Collec­tie­gebouw geen killing wall


5 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen,

constaterende dat

  • Het Collectiegebouw in het huidige ontwerp grotendeels uit reflecterend glas bestaat;
  • Spiegelreflectie, vooral in een groene omgeving, een 'killing wall' vormt voor vogels;

overwegende dat

  • Meerdere steden in de wereld het probleem van de killing walls en richtlijnen in het leven hebben geroepen waar in het geval van nieuwbouw rekening mee moet worden gehouden;
  • Glas met een lage reflectiegraad het gevaar van de killing wall grotendeels wegneemt;
  • De killing wall nog verder wordt ingedamd door het systematisch aanbrengen van ondoorzichtige stroken op een reflecterende achtergrond;

verzoekt het college

  • Voor het Collectiegebouw in eerste instantie te kiezen voor glas met een lage reflectiegraad, bijvoorbeeld mat, gekarteld of 'bevroren' glas, eventueel aangevuld met ondoorzichtige stroken op de buitenkant van het gebouw;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, ChristenUnie-SGP, LeefbaarRotterdam, CDA, D66, Nida, PvdA

Lees onze andere moties

Green Deal voor emissievrije bussen in Hart van Zuid

Lees verder

Medische kosten gezelschapsdieren in de bijzondere bijstand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer