Duur­zaam­heids­pa­ra­graaf in subsi­die­aan­vragen culturele sector


5 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van Uitgangspuntennota Cultuurplan 2017-2020 Reikwijdte & Armslag,

constaterende dat

  • De uitgangspuntennota 'Reikwijdte & Armslag' voor culturele instellingen de basis vormt voor het aanvragen van een meerjarige subsidie;
  • In de uitgangspuntennota geen beleidskader voor duurzaamheid wordt benoemd;

overwegende dat

  • Subsidiënten in de culturele sector hun locatie voor wat betreft energieverbruik en materiaalkeuze zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten;
  • Culturele evenementen in de buitenruimte respectvol kunnen omgaan met flora en fauna indien er goed wordt nagedacht over de locatiekeuze in combinatie met de aard van het evenement;

van mening dat

  • Duurzaamheid een grensoverschrijdend thema is dat ook in de culturele sector moet weerklinken;

verzoekt het college

  • In subsidieaanvragen uit de culturele sector een duurzaamheidsparagraaf verplicht te stellen;


en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

Leefbaar, CDA, VVD, D66, Nida, ChristenUnie-SGPenPvdA

Lees onze andere moties

Medische kosten gezelschapsdieren in de bijzondere bijstand

Lees verder

Boris Bike? Pex-i-pede!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer