Fokverbod kinder­boer­de­rijen en herten­kampen


28 mei 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn (agendapunt 10),

constaterende dat

  • De Nota dierenwelzijn de mogelijkheid biedt voor een fokprogramma op kinderboerderijen en hertenkampen in Rotterdam;

overwegende dat

  • Er vaak niet genoeg plaats is om alle nieuw geboren dieren genoeg ruimte te bieden;
  • Fokken aldus leidt tot een overpopulatie van de aldaar aanwezige dieren, waardoor deze dieren worden verkocht en uiteindelijk bij de slager kunnen belanden;

voorts overwegende dat

  • De educatieve functie van kinderboerderijen en hertenkampen niet in het gedrang komt als er geen dieren meer worden geboren;

verzoekt het college

  • Een fokverbod in te stellen op kinderboerderijen en hertenkampen in Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP

Tegen

PvdA, CU, GroenLinks, Nida, D66, CDA, LeefbaarRotterdam, VVD

Lees onze andere moties

Meat-free Monday

Lees verder

Die ballon gaat niet op

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer