Maak Rotterdam koploper zonne-energie


9 juli 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7/9 juli 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Kaderbrief,

constaterende dat

  • Rotterdam van de tien grootste steden in Nederland het slechtst scoort in het opwekken van zonne-energie;
  • Het SER-Energieakkoord stelt dat Nederlandse gemeenten in 2020 minimaal 14% duurzame energie op moeten wekken;

overwegende dat

  • We in de toekomst niet meer om duurzame energie heen kunnen;
  • Duurzame energie naast allerhande milieuvoordelen er ook voor zorgt dat we minder afhankelijk worden van olie-exporterende landen met een dubieuze reputatie;

van mening dat

  • Zonnecollectoren op het dak een belangrijke laagdrempelige manier is voor burgers om zelf iets te doen aan het energievraagstuk en zo dus 'eigenaar' worden van de oplossing van een mondiaal probleem;

verzoekt het college

  • Een pakket aan maatregelen op te stellen waarmee wordt beoogd Rotterdam in 2020 koploper van de grote steden te maken in het opwekken van zonne-energie;


en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie-SGP

Tegen

LeefbaarRotterdam, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Exit paddenscherm Vogelvallei

Lees verder

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer