Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald


9 juli 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7/9 juli 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Kaderbrief,

constaterende dat

  • De rechter onlangs de Nederlandse staat heeft verplicht de uitstoot van CO2 in 2020 met 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990;
  • De economische bedrijvigheid in Rotterdam, vooral de sector Energie & Industrie, een enorme uitstoot kent die de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen;

overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam als tweede grootste gemeente de morele verplichting heeft om bij te dragen aan de juridische verplichting die de Nederlandse staat is opgelegd;
  • De gemeente Rotterdam, als grootaandeelhouder van het havenindustrieel complex, een enorme slagkracht heeft om de groene economie een boost te geven;

verzoekt het college

  • Zich te committeren aan de doelstelling waar de rechter zich onlangs over heeft uitgesproken;
  • De doelstelling van het Rotterdam Climate Initiative (RCI), die uitgaat van een CO2-reductie van 50% in 2025 ten opzichte van 1990, in ere te herstellen;
  • Deze klimaatdoelen expliciet op nemen in het Programma Duurzaam en een pakket aan maatregelen voor te stellen om deze doelen te verwezenlijken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, Nida, PvdA

Tegen

D66, CDA, VVD, LeefbaarRotterdam, ChristenUnie-SGP, GroenLinks

Lees onze andere moties

Maak Rotterdam koploper zonne-energie

Lees verder

Blijf projectmatig onderhoud aan bomen uitvoeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer