Groen dak op de Carnis­se­s­ingel


12 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de gewijzigde structuurvisie en het bestemmingsplan Hart van Zuid,

constaterende dat

  • Het plangebied Hart van Zuid nu al erg stenig is en dat de groenvoorziening er niet beter op wordt als de Carnissetuin verdwijnt;
  • Het bewonersinitiatief 'Vergroening dak Carnissesingel 5-33' het plangebied wil vergroenen door het vervangen van de huidige zwarte bitumen laag door een leeflaag met beplanting;

overwegende dat

  • Uit het ambtelijke advies over de aanvraag van 'Vergroening dak Carnissesingel 5-33' blijkt dat de toekenning van een subsidie van de gemeente aan het bewonersinitiatief 'vrij zeker' is;
  • De initiatiefnemers, verenigd in de desbetreffende vereniging van eigenaren (VVE), een behoorlijke financiële bijdrage leveren om het groene dak te realiseren;
  • Voor het groene dak thans nog een financiële bijdrage van €10.000 wordt gezocht;

voorts overwegende dat

  • Een groen dak tot twee keer langer meegaat, isoleert en dus energie bespaart, en ook nog eens minder belastend is voor het riool;

verzoekt het college

  • De subsidie aan de initiatiefnemers van 'Vergroening dak Carnissesingel 5-33' aan te vullen met €10.000 uit de algemene reserve teneinde het groene dak te kunnen realiseren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Boris Bike? Pex-i-pede!

Lees verder

Lesmateriaal dierenwelzijnsorganisaties op scholen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer