AMEN­DEMENT Finan­ciering Nota dieren­welzijn


11 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

besluit:

1. De lasten van het programma 'Beheer van de stad' met €500.000 te verhogen.

2. De lasten van het programma 'Algemene middelen' met €500.000 te verlagen.

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Dit amendement zorgt ervoor dat de uitvoering van de Nota dierenwelzijn in 2015 kan worden gefinancierd. De nota zal worden ondergebracht in het programma 'Beheer van de stad', iets wat thans nog niet geregeld is in de Begroting 2015. Dekking wordt gevonden in de rente die in 2015 wordt bespaard en nog niet is bestemd (met geanticipeerde baten van €10,7 miljoen, zie pagina 192 van de Begroting 2015).


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Afschaffen Voorbereidingsbudget

Lees verder

Herstart Rotterdam Climate Initiative

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer