Half miljoen voor plaag­dier­be­heersing


12 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Begroting 2016,

constaterende dat

  • Overlast van plaagdieren in alle gevallen wordt veroorzaakt door eetbaar afval dat door mensen op straat wordt gegooid;

overwegende dat

  • Er goede initiatieven voorhanden zijn om overlast van plaagdieren te voorkomen, bijvoorbeeld een ophaaldienst voor GFT-afval ('schillenboer') in bepaalde wijken;
  • Plaagdierbeheersing – en dus plaagdierpreventie – goedkoper is dan handhaving en ook betere resultaten oplevert;

verzoekt het college

  • Een half miljoen euro (€) uit de eerstkomende meevaller in het programma Beheer van de stad te reserveren voor extra maatregelen in het kader van plaagdierbeheersing;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer