Half miljoen voor plaag­dier­be­heersing


12 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Begroting 2016,

constaterende dat

  • Overlast van plaagdieren in alle gevallen wordt veroorzaakt door eetbaar afval dat door mensen op straat wordt gegooid;

overwegende dat

  • Er goede initiatieven voorhanden zijn om overlast van plaagdieren te voorkomen, bijvoorbeeld een ophaaldienst voor GFT-afval ('schillenboer') in bepaalde wijken;
  • Plaagdierbeheersing – en dus plaagdierpreventie – goedkoper is dan handhaving en ook betere resultaten oplevert;

verzoekt het college

  • Een half miljoen euro (€) uit de eerstkomende meevaller in het programma Beheer van de stad te reserveren voor extra maatregelen in het kader van plaagdierbeheersing;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Fruitbomen rond scholen

Lees verder

We dronken een glas, deden een plas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer