Green Deal voor emis­sie­vrije bussen in Hart van Zuid


5 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de gewijzigde structuurvisie en het bestemmingsplan Hart van Zuid,

constaterende dat

  • De 'Patio B-variant' in het bestemmingsplan Hart van Zuid inhoudt dat uitgaande bussen onder het Zuiderterras gaan rijden;
  • Bewoners aangeven nu al slapeloze nachten te hebben van de duizenden verkeersbewegingen per dag onder hun woningen;

overwegende dat

  • Al die bussen stank en herrie veroorzaken;
  • In de toelichting van het bestemmingsplan de Green Deal voor emissievrije bussen wordt voorgesteld als een van de belangrijke mitigerende maatregelen met betrekking tot geluids- en geuroverlast;

draagt het college op

  • De Green Deal voor emissievrije bussen randvoorwaardelijk te maken in het plangebied Hart van Zuid;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer