Gezonde voeding op scholen


2 april 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 april 2015, ter bespreking van het Rotterdams Onderwijsbeleid Leren Loont!,

constaterende dat

Zwaarlijvigheid een groot maatschappelijk probleem is;

De jeugd zich onder schooltijd laaft aan allerhande ongezond voedsel;

overwegende dat

Het lesprogramma Lekker Fit! een aantoonbaar positief effect heeft op het tegengaan van zwaarlijvigheid onder deelnemende leerlingen, evenals op de bewustwording van gezond eten;

Scholen een leidende rol kunnen spelen in het terugdringen van zwaarlijvigheid, bijvoorbeeld door het voedselaanbod in schoolkantines grotendeels te beperken tot de gezonde keuze;

van mening dat

Het in de dagelijkse praktijk brengen van goede voornemens nog altijd de beste leerschool is;

verzoekt het college

Scholen aan te sporen gezond voedsel te promoten in schoolkantines en automatieken, bijvoorbeeld door een verbeterde aanprijzing en nieuwe looproutes;

De raad te rapporteren over de voortgang hieromtrent;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, Nida, SP, GroenLinks, D66, CDA, LeefbaarRotterdam, ChristenUnie-SGP, VVD, PvdA

Tegen

D66(4leden)

Lees onze andere moties

Inzage in dierproeven op scholen

Lees verder

Duurzaamheid in het Rotterdamse onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer