Inzage in dier­proeven op scholen


2 april 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 april 2015, ter bespreking van het Rotterdams Onderwijsbeleid Leren Loont!,

constaterende dat

Scholen zelf mogen bepalen of ze proeven op levende dieren (kikkervisjes, regenwormen, et cetera) onderdeel laten uitmaken van het curriculum;

Kennis bij de gemeente over dierproeven op scholen momenteel ontbreekt;

overwegende dat

Dierproeven dierenleed veroorzaken;

Leren Loont! geen aandacht besteedt aan de mogelijkheid dat dierproeven op scholen worden uitgevoerd, terwijl er overduidelijk een morele dimensie aan kleeft;

verzoekt het college

Scholen in Rotterdam te verzoeken inzage te geven in het type en de aantallen dierproeven die worden gehouden als onderdeel van het curriculum en de raad hierover te rapporteren, zodat de raad zich kan uitspreken over de wenselijkheid van dierproeven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA(3leden), D66(3leden), Nida(1lid)

Tegen

VVD, CDA, LeefbaarRotterdam, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Geen invloed directie op agenda cliëntenraad

Lees verder

Gezonde voeding op scholen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer