Motie: Gezond weer naar werk


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van de Strategiebrief uitvoering Participatiewet ‘Iedereen is nodig’,

constaterende dat

  • Het college een ambitieuze doestelling heeft om 30.000 bijstand gerechtigden in deze collegeperiode aan het werk te helpen;
  • Het grootste deel van de mensen dan 5 jaar in de bijstand zit met meeste psychische en lichamelijke problemen die steeds erger worden, zelfs vertienvoudigen;
  • Vanwege de complexiteit van belemmeringen van deze doelgroep, is besloten om geen specifieke doelgroepaanpak maar een persoonlijk begeleidingstraject aan te bieden;

overwegende dat

  • Het college al een Actielijn ‘de ontwikkeling van mensen bevorderen’ geformuleerd heeft in de strategiebrief;
  • Voor specifieke doelgroepen in de bijstand er al aanpakken zijn, maar dat we voor de grote groep, die niet per se een indicatie heeft, ook veel winst te behalen is voor wat betreft gezonde levensstijl;
  • Een “Gezond Leestijl’ module dat in groepsverband verzorgd wordt, kan deze doelgroep verder helpen om arbeid en gezondheid te zien als belangrijke voorwaarde en medicijn voor leen gelukkig en sociaal leven;
  • Verschillende organisaties (zoals Hogeschool Rotterdam, GGD, etc.) al vergelijkbare modules ontwikkeld hebben;

verzoekt het college

  • Een aanpak te ontwikkelen waarmee werkzoekenden door middel van een gezondere leefstijl hun lichamelijke en geestelijke belastbaarheid vergroten;
  • Een pilot te starten met een groep die daarmee geholpen kan worden om een stap naar werk te zetten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Rotterdam circulair in 2030

Lees verder

Amendement: Actieve informatieplicht verstrekkende rechtshandelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer