MOTIE Niet om in te boeken maar om mee af te lossen


17 december 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 december 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 en het rapport 'Leidingen onder druk' van de Rekenkamer Rotterdam,

constaterende dat

  • Tot 2025 de rioolbaten onvoldoende zijn om de vervangingsinvesteringen van het riool van gemiddeld veertig kilometer per jaar te dekken;
  • In het Gemeentelijk Rioleringsplan daarom wordt voorgesteld een lening af te sluiten dat rentelasten met zich meebrengt;

mede constaterende dat

  • In aanbeveling 6 van 'Leidingen onder druk' wordt gesteld dat er relatief hoge kosten worden doorberekend voor de planmatige reiniging van riolen en kolken en dat het college wordt aangespoord deze kosten te verlagen;

overwegende dat

  • Kostenverlaging van de planmatige reiniging van riolen en kolken leidt tot een positief exploitatiesaldo;

van mening dat

  • Rentelasten in de toekomst tot lastenverzwaring leidt voor burgers en bedrijven en dat deze dus moeten worden voorkomen;

verzoekt het college

  • De komende jaren een positief exploitatiesaldo op het product riolen en gemalen in te zetten om de lening voor het Gemeentelijk Rioleringsplan versneld af te lossen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, SGP-ChristenUnie, VVD, CDA, D66, LeefbaarRotterdam, Nida, PvdA

Tegen

Lees onze andere moties

We dronken een glas, deden een plas

Lees verder

MOTIE Medische kosten gezelschapsdieren in de bijzondere bijstand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer