Dienst­reizen van B & W tot 750 kilometer per trein


18 december 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 december 2014, ter bespreking van de Verordening rechtspositie wethouders,

constaterende dat

  • In de Tweede Kamer recent een motie is aangenomen met als strekking dat landelijke politici voor werkbezoeken op relatief korte afstand (<750 kilometer) per trein dienen te reizen;

overwegende dat

  • In Europa, en zeker in de ons omringende landen, een fijnmazig spoornetwerk ligt;
  • Er in de afgelopen jaren forse investeringen zijn gedaan op het gebied van hogesnelheidstreinen, en die nu moeten worden terugverdiend;
  • Er in de trein gewerkt kan worden;

voorts overwegende dat

  • Alternatieven voor de trein – vliegtuig en auto met verbrandingsmotor – aantoonbaar meer broeikasgassen uitstoten en luchtvervuiling veroorzaken;

verzoekt het college

  • Altijd allereerst de trein te overwegen voor dienstreizen van onze burgemeester en wethouders tot een afstand van 750 kilometer;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, Nida, PvdA

Tegen

VVD, LeefbaarRotterdam, CDA, ChristenUnie/SGP

Lees onze andere moties

Geef arbeidsverdringing geen kans

Lees verder

AMENDEMENT Geen onuitgenodigde directeuren op bezoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer