Faci­li­teren duurzame nieuwbouw in het Nieuwe Dorp


11 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

constaterende dat

  • Het college voornemens is om in 2015 met de nieuwbouw van het Nieuwe Dorp op Heijplaat te starten;
  • Hierbij stelt ruimte te willen geven aan 'innovatieve initiatieven' (zie pagina 142 van de Begroting 2015);
  • Onder meer het project Hey Wonen1 aantoont dat initiatieven voor duurzame woningbouw (e.g. passiefhuizen en/of nulwoningen) levensvatbaar zijn;

overwegende dat

  • In Gebiedsplan Charlois wordt gesteld dat Heijplaat slecht scoort op de fysieke index;
  • In ditzelfde gebiedsplan energieneutrale nieuwbouw als prioriteit wordt aangeduid;
  • Adaptief bouwen én bittere noodzaak is in buitendijks gebied én de innige relatie met de RDM-campus belichaamt;

van mening dat

  • Duurzame nieuwbouw niet de uitzondering moet zijn, maar de norm;

verzoekt het college

  • Ruimte te reserveren in het product 'Gebiedsontwikkeling' binnen het programma 'Ruimtelijke ontwikkeling' ten behoeve van het faciliteren van duurzame nieuwbouw in het Nieuwe Dorp, bijvoorbeeld door kleinschalige initiatieven ambtelijk te ondersteunen;

en gaat over tot de orde van de dag.

1http://www.heywonen.nl


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie-SGP, PvdA, Nida

Tegen

VVD, CDA, LeefbaarRotterdam

Lees onze andere moties

Gebruik retourbekers op festivals

Lees verder

Dierenwelzijn als product in de Begroting 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer