Die ballon gaat niet op


28 mei 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn (agendapunt 10),

constaterende dat

  • Het oplaten van ballonnen vaak voorkomt bij feestelijke gebeurtenissen en evenementen;
  • Er een gerede kans bestaat dat ballonnen uiteindelijk als zwerfvuil in de natuur terecht komen, waarin dieren kunnen stikken of verstrikt raken;

overwegende dat

  • Het oplaten van ballonnen vaak puur symbolisch is en derhalve geen essentieel onderdeel uitmaakt van de feestelijke gebeurtenis;
  • Ballonnen zonder helium evenzeer bijdrage aan de feestvreugde;

voorts overwegende dat

  • De Tweede Kamer eind vorig jaar heeft besloten het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen;

verzoekt het college

  • Te regelen dat het oplaten van ballonnen (en wensballonnen, 'Chinese lanterns') in Rotterdam niet mogelijk is, bijvoorbeeld middels een bepaling in de APV;
  • In het stedelijke evenementenbeleid te verankeren dat bij door de gemeente (mede) georganiseerde of ondersteunde evenementen geen ballonnen worden uitgedeeld of opgelaten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, Mosch(LeefbaarRotterdam)

Tegen

PvdA, CU, Nida, D66, CDA, LeefbaarRotterdam, VVD

Lees onze andere moties

Fokverbod kinderboerderijen en hertenkampen

Lees verder

De proefdiervrije gemeente

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer