Financiële tege­moet­koming aan alle chronisch zieken en gehan­di­capten


16 oktober 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 oktober 2014, ter bespreking van decentralisaties zorg en welzijn,

constaterende dat

  • er nog een voorstel moet komen voor de besteding van rijksgeld voor de financiële tegemoetkoming voor chronische zieken en gehandicapten in Rotterdam;
  • de overheid een aantal tegemoetkomingen deed indien een zieke of gehandicapte voldeed aan een aantal voorwaarden;
  • een chronische ziekte of handicap vaak hoge kosten met zich meebrengt;
  • de decentralisatiewetgeving geen willekeur of rechtsongelijkheid behoort te creëren;

overwegende dat

  • een tegemoetkoming voor chronische zieken en gehandicapten via de normale Wmo kanalen aan te vragen moet zijn;
  • alle chronisch zieke en gehandicapte Rotterdammers in aanmerking behoren te komen voor een toelage om de extra kosten in verband met hun ziekte of beperking te kunnen bekostigen;

verzoekt het college

  • met een voorstel te komen in het eerste kwartaal 2015, waarin is opgenomen hoe en waar de Rotterdammers deze toelage aan kunnen vragen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, SP, NidaRotterdam

Tegen

LeefbaarRotterdam, D66, CDA, VVD, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Amendement Walenburgerweg 130

Lees verder

Behoud van bomen in Wielewaal-Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer